Waarom spelerbegeleiding bij topteams en sporters belangrijk is

Waarom elke topclub een vast gezicht voor spelerbegeleiding zou moeten hebben

Om alles uit je potentie te halen is het belangrijk dat sporters zich goed voelen. Als je op een hoog niveau sport wordt er veel van je gevraagd: aanwezig zijn op alle trainingen, presteren op een wedstrijd, jezelf blijven verbeteren, school of werk verplichtingen, een sociaal leven en het liefst ook nog plezier houden in alles wat je doet. Maar hoe vaak wordt er gevraagd naar jou, los van je prestaties? 

Je hoort vaak dat sporters hun identiteit koppelen aan de geleverde prestaties. Wat blijft er dan over als het even niet goed gaat. En wat ga je doen als de sport wegvalt? Verschillende oud-topsporters geven aan dat begeleiding op dit gebied fijn was geweest. Gelukkig zijn er steeds meer sportpsychologen en begeleiders die dit kunnen bieden maar niet iedereen weet hiervan en heeft hier de middelen voor. Wij pleiten daarom voor vaste spelersbegeleiding op clubs en verenigingen. In deze blog een aantal redenen waarom wij denken dat het voor clubs verstandig is om het (sponsor)budget te besteden aan een sportpsycholoog die structureel op de club aanwezig is.

Dat het welzijn van een sporter belangrijk is voor een prestatie is in veel studies bewezen. Een verminderd welzijn kan de prestatie op verschillende manieren belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde focus, verminderde motivatie, vermoeidheid. Daarnaast is de kans op het oplopen van een blessure groter als een sporter zich mentaal niet goed voelt. 

Wie pakt het op?

De mensen rondom de sporter hebben een duidelijke rol, de trainer gaat over het technische aspect, de fysio zorgt voor het lichaam en de blessures, de manager zorgt ervoor dat alle praktische zaken geregeld zijn. Toch ligt de verantwoordelijkheid voor het mentale stuk in deze formatie gespreid. Waar kan de speler terecht als hij moeite heeft met presteren onder druk, zelfvertrouwen, beter worden en dergelijke? Het is mooi als een speler deze struggles met een trainer kan delen, maar heeft de trainer ook de tijd, kennis en middelen om de speler echt te helpen? Toch is de stap naar een sportpsycholoog vaak groot, waar vind je iemand, wat kost het en staat deze persoon er niet wat ver vanaf?

Blog Spelerbegeleiding op Sportclubs

Voorkomen is beter dan genezen

Door spelerbegeleiding preventief toe te voegen aan je programma help je als club, vereniging of sportteam je sporters om optimaal te presteren. Met preventief bedoelen we: elke speler de kans geven om van tijd tot tijd te spreken over zijn of haar eigen ontwikkeling en uitdagingen. Komen er problemen naar de oppervlakte dan kan hier gelijk op worden gehandeld. Is dit niet het geval dan kijk je samen naar hoe de sporter nog beter kan presteren dan hij of zij al doet. Naast de preventieve waarde zijn er meer positieve effecten van spelerbegeleiding. Wij denken dat een vast gezicht  voor spelerbegeleiding kan zorgen voor:  

  • De normalisering van het voeren van gesprekken over mentaal welzijn. Hierdoor is het makkelijker om problemen boven water te laten komen.
  • Het verlagen van de drempel voor sporters om hulp te zoeken. 
  • Door op tijd in te grijpen voorkom je dat sporters stoppen met de sport omdat ze het niet meer leuk vinden.  
  • Je geeft spelers de kans om met iemand te praten die geen beslissingen neemt over zijn of haar positie in het team. Dit zorgt voor een veilig gevoel. 
  • Je geeft alle spelers, dus ook de spelers die normaal niet de middelen hebben, de ruimte en middelen om meer uit hun potentie te halen. 
  • Er kan een vertrouwensband opgebouwd worden waardoor het proces over tijd steeds sneller gaat. 
  • Je helpt sporters niet alleen in hun sportieve ontwikkeling maar ondersteunt ze ook in de algemene ontwikkeling. Zo kunnen ze zichzelf ook ontwikkelen naast de sport.

Kortom, volgens ons genoeg redenen om het potje voor een nieuw scorebord komend seizoen te investeren in een mentale begeleider of sportpsycholoog voor jouw sporters. Elke kleine stap is er een. "Komen er problemen naar de oppervlakte dan kan hier gelijk op worden gehandeld. Is dit niet het geval dan kijk je samen naar hoe de sporter nog beter kan presteren dan hij of zij al doet."

maak het verschil

Heb je interesse om spelerbegeleiding in te zetten bij jouw team of sportclub maar nog niet de juiste persoon gevonden? Of wil je meer weten over hoe deze begeleiding er in de praktijk uit ziet? Neem contact met ons op om hier een keer over te sparren. 

Marije Kuiper Sportpsycholoog Hockeyclub Amsterdam AHBC - Bold Performance - Mentaal - Presteren
Marije Kuiper Msc

Sportpsycholoog

Meer weten over onze diensten?

E-mail Us

contact@boldperformance.nl

Call Us

+31 (0)6 33889905